neděle 22. listopadu 2015

Slavnost Krista Krále

"Ty jsi tedy přece král?" zeptal se Pilát. "Ano, já jsem král!", odpověděl Ježíš.
Tuto neděli slavíme Slavnost Krista Krále. Jeho korunou jsou však všichni ti, pro které přišel na svět - chudí, opuštění, vyhnaní, osamocení a hříšní. A co my? Jsme skutečně "služebníci" právě takového krále?