neděle 20. září 2015

25. neděle v mezidobí


Evangelium této neděle si nese poselství samo o sobě: "Pak vzal dítě, postavil ho před ně, objal ho a řekl jim: "Kdo přijme jedno z takových dětí kvůli mně, mne přijímá; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal." Přijetí... to je oč tu běží zvláště v této pohnuté době.