neděle 24. května 2015

Noc kostelů

Poslední květnový pátek 29. 5. 2015 se v celé České republice otevřou brány kostelů a modliteben během tradiční Noci kostelů. V letošním roce se ponese ve znamení verše 139,12 z Knihy žalmů: „Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo“. 
Během návštěvy sakrálních prostor si budou moci návštěvníci prožít rozmanitost křesťanských církví, náboženského vyjadřování a setkat se s křesťanstvím prostřednictvím rozhovoru, hudby, umění, či zážitku nebo jen zastavením a tichým nasloucháním.

Pořadatelé Noci kostelů v Jindřichově Hradci si vás dovolují srdečně pozvat na tyto akce: 

1) Farní proboštský chrám Nanebevzetí Panny Marie 
17,55 hod. -  zahájení Noci kostelů slavnostním vyzváněním zvonů. 
18,00 hod. -  mše svatá, celebrovaná panem vikářem P. Ivo Valáškem.
18,30 hod.  -  pronesou přednášku o misiích manželé Jitka a Jan Košťálovi. Vyprávění bude doplněno promítáním. Během celého večera bude možno si zakoupit výrobky a drobné předměty Papežského misijního díla s misijní tématikou. Výtěžek bude zaslán na misie. 
19,30 hod.  -  Půlhodina varhanní hudby, hraje Petr Mottl
20,00 hod.  -  přednáška Petra Šulce o církevních řádech na Jindřichohradecku. 
20,30 hod.  -  hudební program v podání Chrámového sboru Adama Michny, 
                      Sbormistr Tomáš Petrů. Hostem bude mezzosopranistka Vladimíra Malá.
21,30 hod.   -  uzavření večerního programu Noci kostelů v proboštském chrámu varhanním vystoupením Jaroslava Kosíka a Tomáše Petrů. 

2) Budova fary – proboštství
Novinkou bude v přízemí otevření farní kavárničky, kde si budou moci návštěvníci vychutnat příjemné posezení u kávy nebo čaje a sladkých či slaných specialit.

3) Kostel Nejsvětější Trojice  
U příležitosti letošní Noci kostelů bude letos poprvé zpřístupněn také jinak celoročně uzavřený kostel Nejsvětější Trojice u fakulty managementu.   

19,30 až 21,30 hodin bude kostel volně přístupný k prohlídce. S historií kostela seznámí návštěvníky Tereza Nejedlá. Hudební zastavení zajistí spolek Hippolyt. 

 4) Františkánský klášterní kostel sv. Kateřiny
 20,00 hod.  -  otevření kostela k možnosti soukromé prohlídky i modlitebního zamyšlení
 21,00 hod.   -  kostelník pan Miroslav Matoušek provede zájemce celým objektem kostela,
                        od sakristie až po půdu.

Program Noci kostelů se také uskuteční
- v kostele Českobratrské církve evangelické v Bratrské ulici 
- v kostele Církve československé husitské v Kostelní ulici (bývalá židovská synagoga)