neděle 1. února 2015

4. neděle v mezidobí

Evangelium této neděle nám představuje Ježíše jako toho, kdo má dokonce moc nad zlými duchy. "Mlč a vyjdi z něho!" říká Ježíš posedlému člověku.
Možná u
je v těchto slovech kus isnpirace pro nás. Někdy skutečně vede jediná cesta ven z různých závislostí a zlozvyků v radikálním postoji k sobě a k tomu zlému v nás. Člověk si musí někdy prostě poručit.