neděle 11. ledna 2015

Svátek Křtu Páně

Tuto neděli slavíme připomínku křtu Pána Ježíše. Všichni evangelisté svorně popisují tuto událost a také tajemný hlas z nebe, který říká: "Toto je můj milovaný Syn..." Otec se přiznal ke svému synu, jako také on se přiznal k Otci. Už jen toto vyjádření lásky a důvěry v Trojici, je pro naše mezilidské vztahy obrovským ideálem.