neděle 23. listopadu 2014

34. neděle v mezidobí - Slavnost Krista Krále

"Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali," říká Ježíš těm, kteří přicházejí před něj na konci času. Denně se s Bohem můžeme potkat právě v lidech kolem nás a nikdy nevíme, který z nich je Kristus. Požehnanou slavnost Ježíše Krista Krále!