neděle 9. listopadu 2014

32. neděle v mezidobí

Tuto neděli si připomínáme svátek Posvěcení lateránské baziliky,která je "matkou a hlavou všech kostelů celého světa". Evangelium nám ukazuje Ježíše, který zakazuje jakékoliv kupčení v Božím domě. Bůh totiž nejde koupit ani prodat. Bůh se pouze a úplně dává...