neděle 30. listopadu 2014

1. neděle adventní

Přátelé, začíná ADVENT! A hned první neděle nám všem říká BDĚTE, ABY VÁS PÁN, AŽ PŘIJDE, NENAŠEL JAK SPÍTE. Spánek v tomto smyslu může znamenat také to, že před Štědrým dnem s hrůzou zjistíme, že nám Advent protekl mezi prsty a my zase neudělali vůbec nic pro Pána Boha a pro lidi.

Položme si tedy teď, na začátku Adventu, jednoduchou otázku...."Co KONKRÉTNĚ  letošní Advent udělám, abych se víc přiblížil Ježíšovi"?