neděle 25. května 2014

6. neděle velikonoční


6. neděle velikonoční už v sobě ukrývá téma seslání Ducha svatého, nicméně zásadní věta evangelia zní: "Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání." 

Naše zkušenost však je, že Ježíšova přikázání se zachovávají těžko a často v tom selháváme. Zakopaný pes je ale v tom, že nejprve je třeba Ježíše mít rád a teprve potom půjdou zachovávat jeho přikázání. Ne naopak...