neděle 6. dubna 2014

5. neděle postní

5. neděle postní vypráví známý příběh o vzkříšení Lazara. Ježíš je smrtí svého přítele natolik rozrušený, že je hluboce dojatý, pláče a chvěje se. Zdá se být všechno beznadějné. Vždyť Lazar je mrtvý. Ježíš je však i v této situaci silnější než smrt, silnější než beznaděj, silnější, než cokoliv, co nás poutá k zemi.