neděle 27. dubna 2014

2. neděle velikonoční

Je 2. neděle velikonoční. Učedníci jsou ze strachu před Židy zamčeni a neví, co mají dělat. Ale i nejuzavřenější dveře nejsou pro zmrtvýchvstalého Ježíše nedostupné. Přichází, ukazuje ruce a říká jim: "Pokoj Vám!" 
A v tom je ona velikonoční naděje. Že i neuzamčenější lidské závory, Ježíš může otevřít. Že mě v mých obavách povzbuzuje, že je v mých pochybách se mnou trpělivý...