neděle 16. března 2014

2. neděle postní

Je 2. neděle postní. Ježíš jde se třemi učedníky na vysokou horu, kde se stane zázrak. Setká se se svým Otcem a uslyší: "To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení; toho poslouchejte!" Jak ale poslouchat, když často jakoby není co a Bůh mlčí?